EMF Balancing Technique®

Συνεδρίες Φάσεων ΙΧ-ΧΙΙ  

Ελευθερία στην ενέργεια της Αγάπης!

Στις Φάσεις IX-XII εστιάζουμε στην εργασία με το Τρίτο Δικτύωμα, το οποίο σχηματίζεται ανάμεσα σε εμάς και σε καθετί με το οποίο σχετιζόμαστε και αλληλεπιδρούμε στη ζωή μας!­

Οι Φάσεις IX-XII στοχεύουν σε μια ακόμη βαθύτερη κατανόηση της έννοιας του «Άπειρου Είμαι», δηλαδή της Ενέργειας του Πυρήνα ως υπέρτατης έκφρασης του Εαυτού. Προς αυτή την κατεύθυνση, θα αναπτύξουμε την ικανότητα να χρησιμοποιούμε το Τρίτο Δικτύωμα (Third Lattice) για να εκδηλώνουμε την ενέργεια της ελευθερίας στην ύπαρξή μας και κατ' επέκταση στη ζωή μας. Το Τρίτο Δικτύωμα ενεργοποιείται από τη συνειδητότητα του νου και της καρδιάς μας και υπηρετεί ως σκελετός που περιέχει τα ενεργειακά φορτία από κάθε αλληλεπίδρασή μας μέσα στο Σύμπαν. Η δομή του είναι ίδια με αυτή του Universal Calibration Lattice® (Συμπαντικό Δικτύωμα Καλιμπραρίσματος) και σε αυτήν «καταγράφεται» η μοναδική ενέργεια που αναπτύσσεται από τη σχέση μεταξύ δυο φαινομενικά ξεχωριστών υπάρξεων. Με κάθε άνθρωπο, ύπαρξη, τόπο, ιδέα, πράγμα, έχουμε ενεργοποιημένο ένα Τρίτο Δικτύωμα, που στην ουσία καθορίζει τη σχέση αυτή. Έχουμε ένα Τρίτο Δικτύωμα ακόμα και με τον εαυτό μας!

Σε κάθε Φάση ενεργοποιούνται νέα Τemplate (οχτάεδρα ενεργειακά πρότυπα) και χρησιμοποιούνται οι δυνάμεις της σχάσης και σύντηξης για τη δημιουργία μιας μοναδικής και ισχυρής ενέργειας εξέλιξης. Θέλουμε να εργαστούμε με κάποια σχέση; Εργαζόμαστε με το Τρίτο Δικτύωμά της!

Η διαδικασία σε κάθε συνεδρία

Πριν την έναρξη κάθε συνεδρίας των Φάσεων IX-XII ο σύμβουλος κάνει μια ανασκόπηση της εργασίας που έγινε στις προηγούμενες σειρές των Φάσεων I-IV και V-VIII. Στη συνέχεια παρουσιάζεται στο δέκτη ένα βιντεοσκοπημένο μήνυμα της Πέγκυ Φοίνιξ Ντούμπρο, η οποία ανακάλυψε το UCL και ανέπτυξε την EMF Balancing Technique®. Σε αυτά τα βίντεο, τα οποία περιέχουν υπέροχες κινούμενες τρισδιάστατες γραφικές αναπαραστάσεις (animation) του UCL, των Ιερών Template και του Τρίτου Δικτυώματος, η Πέγκυ εξηγεί κάθε φορά την εργασία που θα λάβει χώρα και αναλύει τα ιδιαίτερα σημεία στα οποία θα εστιάσει κάθε συνεδρία. Μετά από μια σύντομη συζήτηση σχετικά με όσα παρουσιάστηκαν στο βίντεο, ο δέκτης λαμβάνει ένα έντυπο με τον Χάρτη Τρίτου Δικτυώματος. Εκεί καλείται να καταγράψει τα χαρακτηριστικά του Εαυτού που θα ήθελε να μεταμορφώσει σε σχέση με την ιδιαίτερη εστίαση κάθε Φάσης. Κατόπιν, αφού ο σύμβουλος εξηγήσει τη διαδικασία που θα ακολουθηθεί στη συνέχεια, ξεκινά το κύριο μέρος της συνεδρίας, το οποίο πραγματοποιείται με τον δέκτη καθισμένο αναπαυτικά σε καρέκλα.

Φάση IX: Συμπαντικός Άνθρωπος

Θα εστιάσουμε στην εκδήλωση και στη διαχείριση της ενέργειας μας μέσω του Τρίτου Δικτυώματος ως Συμπαντικοί Άνθρωποι. «Τι είμαι έτοιμος να κατορθώσω τώρα;» Σε αυτή τη συνεδρία εργαζόμαστε με τα ενεργειακά φορτία οποιασδήποτε σχέσης επιλέξουμε.

Φάση X: Συμπαντικός Γονέας

Κάνουμε σύντηξη των ενεργειών του δικού μας Άπειρου Είμαι, και γινόμαστε εμείς οι ίδιοι ο Συμπαντικός Γονέας του εαυτού μας. Ένα σπουδαίο δώρο ολότητας - ιερότητας προς τον Εαυτό και ολόκληρο το γενναιολογικό μας δέντρο.

Φάση XI: Συμπαντικός Σύντροφος - Αγαπημένος

Αγαπάτε αλλήλους όπως αγαπάτε τον εαυτό σας... Η ενέργεια της αγνής ένωσης που γεννάται εντός του Πυρήνα της ύπαρξης (Άπειρο Είμαι) και καλιμπράρεται εντός του UCL (Ατομικό Είμαι), παράγει τη συνειδητότητα μιας νέας αγάπης προς τον εαυτό μας.

Φάση XII: Αναδυόμενος Εξελικτικός

Ο Νέος Άνθρωπος που ζει μέσα στην ενεργειακή μεταμόρφωση της Νέας Γης! Με αυτή τη βαθιά νέα έκφραση του Eαυτού, θα γνωρίζουμε ότι έχουμε μεταμορφωθεί, και θα εφοδιαστούμε με καινούργια εργαλεία, για να διαχειριστούμε την εξέλιξή μας.

Για να κάνει κάποιος τις Φάσεις X-XII πρέπει πρώτα να έχει ολοκληρώσει τη σειρά των Φάσεων I-IV και V-VIII ή να έχει δεχτεί τη Φάση XIII.  Στη συνέχεια, εφόσον κάνει τις Φάσεις X-XII με τη σειρά, μπορεί να επαναλάβει οποιαδήποτε από αυτές.

Οι συνεδρίες των Φάσεων Χ-XII της EMF Balancing Technique διαρκούν περίπου 1 ώρα και πραγματοποιούνται είτε στο χώρο μας είτε εξ αποστάσεως. Για πληροφορίες ή ραντεβού επικοινωνήστε μαζί μας.