Universal Calibration Lattice®  

Συμπαντικό Δικτύωμα Καλιμπραρίσματος

Το Universal Calibration Lattice® είναι ένα σύνθετο σύστημα μέσα στην ανθρώπινη ενεργειακή ανατομία που έχει ως σκοπό τη διατήρηση του μεγαλύτερου ηλεκτρικού φορτίου που είναι τώρα διαθέσιμο προς όλους τους ανθρώπους.

Η ανθρώπινη συνειδητότητα εξελίσσεται, και αυτή η εξέλιξη αντανακλάται στην ίδια μας την ενεργειακή ανατομία. Το Universal Calibration Lattice® (UCL) είναι ένα οργανωμένο σύστημα ενέργειας μέσα σε αυτήν, αποτελούμενο από κάθετες και οριζόντιες (σχήματος «οχτώ») ίνες φωτός και ενέργειας που ακτινοβολούν από τον ίδιο τον πυρήνα της ύπαρξής μας και σχηματίζουν μια πολυδιαστασιακή δικτυακή δομή. Είναι μια προέκταση του συστήματος των τσάκρα και των μεσημβρινών, και αποτελεί την προσωπική μας σύνδεση με το Κοσμικό Δικτύωμα (Cosmic Lattice), την Συμπαντική Ενεργειακή Πηγή.

Κύριος σκοπός του είναι να διατηρεί το αυξημένο ενεργειακό φορτίο που είναι διαθέσιμο τώρα προς εμάς, ως εξελισσόμενα άτομα. Το ηλεκτρικό μας φορτίο είναι η Θεϊκή «σπίθα» που ενυπάρχει σε όλους μας. Όταν αναπτύσσουμε την ικανότητα να δημιουργούμε έναν συντονισμό μεταξύ του δικού μας φορτίου και του ηλεκτρικού φορτίου του Σύμπαντος, αποκτούμε μια νέα μορφή ενδυνάμωσης.

Η βασική του δομή

Το ενεργειακό πρότυπο του UCL είναι συμπαντικό, δηλαδή η βασική δομή του είναι ίδια σε κάθε άνθρωπο. Αποτελεί επέκταση του συμπαθητικού και παρασυμπαθητικού νευρικού μας συστήματος και εκτείνεται από τον κεντρικό πυρήνα του σώματός μας έως μια περιοχή περίπου 60 εκατοστά πέρα από το φυσικό σώμα. Πιο συγκεκριμένα, οπως φαίνεται και στην εικόνα, η βασική του δομή του UCL αποτελείται από:

  • Τις μακρές κάθετες ίνες φώτός και ενέργειας οι οποιές περιβάλλουν τον κάθε άνθρωπο και περιέχουν πληροφορίες για την ιστορία του (πίσω ίνες), για ό,τι δίνει και λαμβάνει από τον κόσμο καθημερινά (ίνες στα πλάγια), καθώς και για το δυναμικό που διαθέτει και σχετίζεται με το μέλλον του (μπροστινές ίνες).
  • Τις οριζόντιες, σχήματος «οχτώ» ίνες από φως και ενέργεια οι οποίες συνδέουν τις μακρές κάθετες ίνες με το σώμα του ανθρώπου μέσω των ενεργειακών κέντρων (τσάκρα), μεταφέροντας πληροφορίες από και προς αυτές.
  • Τη στήλη της ενέργειας του πυρήνα, η οποιά ακτινοβολεί κάθετα από το κέντρο του ανθρώπινου σώματος και αντιπροσωπεύει το παρόν, το τώρα. Συνδέει επίσης τον άνθρωπο τόσο με τις ανώτερες ένέργειες του Εαυτου (Επάνω Κέντρο), όσο και με την ενέργεια της Γης (Κάτω Κέντρο).
 

Πώς λειτουργεί

Το UCL είναι η διάταξη κυκλωμάτων στην οποία ρέει το ενεργειακό μας φορτίο. Λειτουργεί ως ηλεκτρικός μετασχηματιστής, μεταφέροντας ενέργεια από το ένα κύκλωμα στο άλλο, αυξάνοντας έτσι την ικανότητά μας να αξιοποιούμε την απεριόριστη ενέργεια. Η διαδικασία καλιμπραρίσματος (calibration) μας επιτρέπει να λαμβάνουμε και να χρησιμοποιούμε την ενέργεια που απελευθερώνουμε από τη Συμπαντική Ενεργειακή Πηγή, αλλά και από το εσωτερικό του εαυτού μας. Καθώς το κάνουμε αυτό, δυναμώνουμε ενεργειακά, με αποτέλεσμα να μπορούμε να χρησιμοποιούμε ακόμη περισσότερη από την ενέργεια που είναι διαθέσιμη προς εμάς. Έτσι, αφενός μειώνεται η ανάγκη να αναζητούμε απεγνωσμένα την ενέργεια των άλλων, αφετέρου βαδίζουμε προς την πολυπόθητη ενεργειακή μας αυτονομία. Άλλωστε, η Συμπαντική Πηγή δεν βρίσκεται σε κάποια μακρινή τοποθεσία. Διαπερνά την ίδια μας την ύπαρξη, φτάνοντας όχι μόνο στο κυτταρικό επίπεδο, αλλά ακόμη βαθύτερα.

Σε τι ωφελεί η κατανοησή του

Κατανοώντας πώς λειτουργεί το UCL, αντιλαμβανόμαστε ότι επικοινωνούμε με το Σύμπαν αλλά και μεταξύ μας συνεχώς. Κατανοούμε ότι πραγματικά έχουμε λόγο στη συνδημιουργία της πραγματικότητάς μας και αναπτύσσουμε την ικανότητα να εκφράζουμε πλήρως τον εαυτό μας. Καθώς εργαζόμαστε με το UCL μας, ανακαλύπτουμε ένα μέρος του εαυτού μας που είναι ικανό να ενσωματώνει τη σοφία του παρελθόντος μας, να τροποποιεί παλαιά πρότυπα, να ενεργοποιεί νέα ταλέντα. Το UCL ενισχύει και επιταχύνει την εξέλιξή μας και συγχρόνως δυναμώνει τη σύνδεσή μας με το Σύμπαν εδώ και τώρα! Οποιοσδήποτε στο μονοπάτι της συνειδητής προσωπικής ανάπτυξης θα ωφεληθεί έχοντας μεγαλύτερη γνώση του δικού του UCL, αφού επηρεάζει όλα όσα κάνουμε.

Η EMF Balancing Technique® (Τεχνική Εξισορρόπησης Ηλεκτομαγνητικού Πεδίου) είναι σχεδιασμένη να εργάζεται με το UCL και να το ενδυναμώνει, ενώ παράλληλα εστιάζει στη διευκόλυνση της έκφρασης των Ιερών Τemplate.